Strona główna

Przedszkole Miejskie nr 10 w Pruszkowie
ul. Chopina 13 tel. 022 758 83 12

 

Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka poprzez działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Dzięki dobrze zorganizowanym działaniom wprowadzamy dzieci w świat przyrody, środowisko społeczne, poznają tradycję, kulturę a także przygotowują się do podjęcia nauki w szkole.

Oferuje dzieciom atrakcyjne zajęcia, zabawy, wykorzystując ciekawe metody pracy, dzięki którym dzieci są twórcze i aktywne w życiu przedszkolnym, społecznym, potrafią wyrażać siebie poprzez twórczość plastyczną, muzyczną, teatralną.

Zapewnia doświadczoną kadrę pedagogiczną z personelem pomocniczym

Dba o zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy wielokierunkowy rozwój każdego wychowanka.