Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA.

w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Pruszkowie

uwzględniający Realizację Podstawy Programowej w godzinach 800-1300

630 –815 Zajęcia w małych grupach i indywidualne wspomagające
i stymulujące rozwój. Kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Gry
i zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, różnorodne zabawy rozwijające twórczą aktywność, zabawy podejmowane
z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem sprzętu oraz różnorodnych pomocy i akcesoriów. Zabawy inspirowane przez nauczyciela lub z niewielkim udziałem nauczyciela. Obserwacje przyrodnicze. Zabawy wspomagające proces adaptacji.
815 – 830 Zabawa ruchowa, zabawy integracyjne i zabawy ze śpiewem. Ćwiczenia poranne.
830 – 900 Przygotowanie do śniadania: wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, porządkowych i kulturalnych związanych
z samoobsługą, pomoc podczas nakrywania do stołu. Rozwijanie czynności estetycznych.Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne i estetyczne spożywanie posiłku. Usprawnianie techniki samodzielnego
i  kulturalnego spożywania posiłku. Kształtowanie zdrowych nawyków żywienia. Przełamywanie animozji smakowych. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie. Czynności porządkowe.
900 – 1000 Programowe zajęcia dydaktyczne, programowe z całą grupą, sytuacje edukacyjne inspirowane przez nauczyciela rozwijające twórczą aktywność dziecka, teatrzyki, koncerty muzyczne, (sytuacje wychowawczo-edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające wielokierunkową aktywność dziecka
w różnych sferach rozwoju).
1000 – 1015 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
1015 – 1145 Organizowanie pobytu w ogrodzie przedszkolnym. Swobodna aktywność ruchowa z wykorzystaniem sprzętu terenowego
i sportowego. Zajęcia rekreacyjno-sportowe Obserwacje zjawisk przyrodniczych, technicznych itp.  Prace w ogrodzie przedszkolnym: porządkowe, gospodarcze, ogrodnicze. Spacery i wycieczki w okolicy przedszkola. W tym zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela (w zależności od pogody). Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
W przypadku nieodpowiedniej pogody i temperatury zabawy
w sali.
1145 – 1200 Powrót do przedszkola. Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne, pomoc podczas nakrywania do stołu przed obiadem.
1200 – 1240 Obiad. Wspieranie samodzielnych działań podczas jedzenia. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Zachęcanie do próbowania nowych smaków.
1240 – 1250 Czynności porządkowe po posiłku. Mycie zębów.
1250 – 1400 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Zapewnienie dzieciom odpoczynku, relaksu. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie przez nauczyciela literatury dla dzieci, bajek itp.
1405 – 1415 Ubieranie się dzieci, czynności higieniczne.
1415 – 1430 Zabawa ruchowa.

Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie czynności estetycznych.

1430 – 1500 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wspieranie samodzielnych działań dzieci podczas jedzenia.
1500 – 1700 Zabawy swobodne dzieci według zainteresowań w sali (w okresie zimowym). Zabawy w ogrodzie (w porze wiosenno – jesienno – letniej). Zajęcia indywidualne lub zespołowe wspomagające, kompensacyjne i stymulujące rozwój dzieci. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci. Dostarczanie przykładów i angażowanie dzieci do rozwiązywania konfliktów na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych. Zabawy w kącikach zainteresowań.