FESTIWAL TAŃCA

Dnia 26 kwietnia grupa V reprezentowała nasze przedszkole podczas III edycji Festiwalu Tańca. W tym roku tematyką festiwalu były tańce latino. Zapraszamy do obejrzenia występu dzieci. 

Miasteczko ruchu drogowego

Dnia 8 kwietnia  w naszym ogrodzie zostało zorganizowane Miasteczko Ruchu Drogowego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Pruszkowa, poznawaliśmy zasady bezpieczeństwa poruszania się na drodze.

 

Warsztaty paleontologiczne

12 kwietnia  poznaliśmy zawód archeologa.
W skrzynkach z piaskiem szukaliśmy części dinozaurów zadaniem było złożyć je w całość.

Tego uczymy się w kwietniu

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „ Wielkanoc”
 2. „Wiosna na wsi”
 3. „Dbamy o przyrodę”
 4. „Polska- moja ojczyzna”

 

Zamierzenia wychowawczo–dydaktyczne (cele główne):

 

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie umiejętności odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania świadomych ruchów w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi,
 • utrwalanie znajomości poznanych głosek i liter,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • prowadzenie obserwacji,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami wag,
 • rozwijanie umiejętności szacowania wagi,
 • rozwijanie swobody ruchów podczas zabawy z piosenką,
 • wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej dzieci,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety,
 • przypomnienie zasad segregowania śmieci,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • zachęcanie do dbania o planetę Ziemię,
 • stymulowanie do poznawania i odkrywania świata,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • wzbogacanie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w których mieszkają dzieci,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • zapoznanie z wyglądem polskich symboli narodowych,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci Europą

 

 

Realizujemy program podstawy z języka angielskiego w oparciu o przewodnik  I love Boo

Tematy kompleksowe:

 

I. „What’s the weather like?”

 

 • Zapoznanie ze słownictwem w zabawie ruchowej
 • „Yes, I do, No I don’t” – Utrwalenie słownictwa w zabawie rytmiczno-głosowej
 • „Roll and throw” – Utrwalenie zwrotów opisujących pogodę

 

II. „Dress for the weather”

 

 • „ What shall I wear?” – Wprowadzenie słownictwa za pomocą kart obrazkowych
 • „Let’s take the lift” – Przygotowanie do liczenia w zakresie 1-10
 • „Stand by me” – Utrwalenie słownictwa w zabawie słuchowo-ruchowej

 

III. „The clothes flash”

 

 • Utrwalenie i poszerzanie słownictwa w zabawie muzyczno-ruchowej
 • Osłuchanie z piosenką „What are you wearing today?” w języku angielskim
 • „The clothes survey” – Utrwalanie słownictwa i liczb 1-10

 

IV. „Dress the elves”

 

 • Powtórzenie i utrwalenie nazw ubrań w zabawie manipulacyjnej
 • „ What’s different?” – Utrwalenie słownictwa w zabawie rozwijającej spostrzegawczość
 • „Story time” – Inscenizacja historyjki.

Tego się uczymy w marcu

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Zwierzęta sprzed milionów lat
 2. ,, Pogoda marcowa’’
 3. ,, Wiosno, ach to ty!’’
 4. ,, Wielkanoc’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: z,Z, u,U, c,C, j,J,
 • uświadamianie konieczności podejmowania aktywności fizycznej
 • zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10,
 • poznawanie zwierząt żyjących w epoce lodowcowej
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania działań matematycznych
 • rozwijanie umiejętności kodowania
 • utrwalanie wiadomości na temat ptaków wracających do Polski na wiosnę
 • poszerzanie informacji na temat wiosennych prac w ogrodzie
 • rozwijanie umiejętności współpracy
 • wprowadzenie pojęć: dłuższy, krótszy
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi

 

Tego uczymy się w Lutym

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC LUTY

Grupa V

Opracowała: Anna Jońska

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Baśnie, bajki, bajeczki”
 2. „Wspaniałe zabawy na śniegu”
 3. „Tajemnice kosmosu”
 4. „ W dziecięcym laboratorium”

 

Zamierzenia wychowawczo–dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter; g, G, w, W, p, P,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8, 9,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • uświadamianie korzyści, jakie niesie za sobą ruch,
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • zapoznanie z procesem wydawniczym
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • poznawanie nowych technik prac plastyczno-technicznych,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego uczestniczenia we wspólnej zabawie,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • poszerzanie wiedzy dzieci,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • zdobywanie wiadomości na temat planet Układu Słonecznego,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • wyrabianie umiejętności wykonywania układu ruchowego z wykorzystaniem rekwizytu
 • zdobywanie wiadomości na temat pojazdów kosmicznych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy
 • zapoznanie z ciekawostkami o kosmosie,
 • kształtowanie postawy badawczej
 • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • integracja grupy,
 • rozwijanie umiejętności stawiania hipotez,
 • budzenie zainteresowania muzyką,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • dbanie o stanowisko pracy.
 • poznawanie właściwości magnesu,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • dbanie o estetykę wykonania pracy.

Kolędowanie

Dnia 27 stycznia dzieci z grupy V reprezentowały nasze przedszkole podczas drugiej edycji Przedszkolnego Koncertu Kolęd. Dzieci zaśpiewały kolędę ,,Jezusa Narodzonego” oraz wykonały taniec. 

Piesza wycieczka w poszukiwaniu oznak zanieczyszczeń powietrza

Na zajęciach omówiliśmy sobie sposoby  zanieczyszczania  powietrza są to dymiące kominy, spaliny z transportu drogowego oraz ludzie, którzy wokół nas palą papierosy. Szukaliśmy rozwiązań co moglibyśmy zrobić, aby tych zanieczyszczeń powietrza było mniej.

Omówiliśmy zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym a następnie wybraliśmy się  na pieszą wycieczkę  w celu poszukiwania oznak zanieczyszczeń powietrza w okolice przedszkola.

Tego się uczymy w styczniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Zwierzęta zimą’’
 2. ,, Kim są rodzice moich rodziców?’’
 3. ,, Fryzjer, weterynarz czy lekarz?’’

 

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • wzbogacanie wiedzy o zimowych potrzebach ptaków,
 • poszerzanie wiedzy o pracy leśniczego,
 • poznawanie tropów zwierząt,
 • wzbogacanie informacji przyrodniczych,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: n,N b,B
 • wprowadzenie dodawania jako przybywania elementów,
 • zapoznanie z graficznym znakiem dodawania,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • utrwalenie wiedzy na temat sposobów spędzania czasu z dziadkami,
 • zapoznanie z drzewem genealogicznym,
 • utrwalenie nazw wybranych zawodów,
 • zapoznanie z przyrządami i akcesoriami potrzebnymi do wykonywania wybranych zawo­dów.