ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 9 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Niepodległości. Pielęgnując tradycję oraz patriotyzm dzieci z grupy V przygotowały akademię, którą obejrzały wszystkie grupy z naszego przedszkola oraz zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji- Pani Marzanna Geisler, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji- Pani Paulina Chacińska, seniorzy z Klubu Aktywizacji Seniorów ,,As” oraz rodzice dzieci z grupy V.

 

 

 

Tego uczymy się w listopadzie

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1.  „ A deszcz pada i pada…”
 2. „ Co powinienem wiedzieć o Polsce”
 3. „ Zdrowie naszym skarbem”
 4. „ Co ułatwia prace w domu”

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego.
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł.
 • wdrażanie do świata wartości,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 6,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie zdolności prawidłowej reakcji na ustalone sygnały,
 • zapoznanie z postaciami znanych Polek i Polaków,
 • poszerzanie wiedzy na temat Polski,
 • rozwijanie uważności i koncentracji,
 • utrwalenie informacji o Polsce.
 • zdobywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
 • zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem,
 • utrwalanie nazw i kształtów figur geometrycznych,
 • uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • utrwalenie nazw specjalizacji lekarskich.
 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem.
 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków,
 • rozwijanie poczucia bycia częścią grupy,
 • utrwalanie nazw urządzeń elektrycznych,
 • zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi,
 • rozwijanie myślenia matematycznego,
 • rozbudzanie zainteresowania muzyką i tańcem,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozbudzanie zainteresowań kulinarnych,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami służącymi do przygotowywania posiłków.
 • poszerzanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności układania zdań.

Dzień owoców i warzyw

Dnia 20 października obchodziliśmy ,, Dzień owoców i warzyw”.

Nasza grupa w tym dniu ubrana była w kolorze czerwonym ( jabłuszka) .

Tego uczymy się w październiku

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Jesień w sadzie, w ogrodzie’’
 2. ,, Zwierzęta jesienią’’
 3. ,, Moja rodzina i mój dom’’
 4. ,, Domowi ulubieńcy’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • poszerzanie wiadomości o owocach,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: o,O, a,A m,M e,E
 • odkrywanie zapisów cyfrowych liczb 1, 2, 3, 4
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • poszerzenie wiadomości na temat jeża,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej,
 • wzbogacanie wiadomości o ptakach,
 • budzenie szacunku do członków rodziny,
 • zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest trójkąt,
 • poszerzanie wiedzy o kotach,
 • poszerzanie wiedzy na temat schroniska dla zwierząt,
 • rozwijanie refleksu poprzez udział w zabawach przy muzyce,
 • rozwijanie zdolności improwizacji ruchowych.

Dzień jabłka

Dzisiaj mieliśmy Dzień jabłka dowiedzieliśmy się :

Jakie mamy odmiany jabłek?

Kiedy jabłka pojawiają się na drzewach?

Sprawdzaliśmy ile pestek ma średnie jabłko

Przeprowadzaliśmy eksperyment czy jabłko w wodzie pływa czy tonie

Ważyliśmy jabłko

Na koniec robiliśmy pyszną surówkę z jabłka i marchewki i potem była degustacja

Tego uczymy się we wrześniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, W przedszkolu’’
 2. ,, Oto ja’’
 3. ,, Moja droga do przedszkola’’
 4. ,, Jesień w parku, w lesie’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • poszerzanie wiadomości o Polsce,
 • wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego,
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów,
 • przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • zapoznanie z kącikami tematycznymi znajdującymi się w przedszkolu,
 • poznanie miejsc znajdujących się w przedszkolu,
 • zapoznanie z młodszymi kolegami i koleżankami,
 • wdrażanie do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z urządzeń znajdujących się na placu przedszkolnym,
 • wprowadzenie pojęcia głoska,
 • utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej,
 • poznawanie zasad ruchu drogowego, zapoznanie z sygnalizatorem świetlnym,
 • zapoznanie z figurą geometryczną – kołem, kwadratem,
 • doskonalenie wiedzy na temat znaków drogowych,
 • poszerzanie wiedzy o bezpieczeństwie,
 • utrwalenie wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • rozpoznawanie różnych gatunków drzew,
 • osłuchanie z piosenkami w języku angielskim.