,,Piotruś Pan”- wycieczka do CKiS w Pruszkowie

Dnia 23.05 przedszkolaki z naszego przedszkola wybrały się  na wycieczkę pieszą do CKiS w Pruszkowie na przedstawienie teatralne pt. ,,Piotruś Pan”. Dzieciom bardzo podobały się piosenki śpiewane przez aktorów oraz wykreowane postacie Piotrusia Pana, Wendy oraz Kapitana Haka. 

To czego uczymy się w kwietniu

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Wielkanoc”
 2. „Cuda i dziwy”
 3. „Mali strażnicy przyrody”
 4. „Mieszkam w Polsce”

 

 

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami: Ł, ł ; J, j ; F, f ; H, h
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności starannego wykonywania zadań,
 • zapoznanie z Układem Słonecznym,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9, 10
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • odtwarzanie i tworzenie własnych układów przedmiotów,
 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
 • poznawanie czynników potrzebnych roślinom do życia,
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych,
 • pobudzanie aktywności muzycznej i rozwijanie wiary we własne siły,
 • wykonywanie ćwiczeń słuchowych i artykulacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie u dzieci poczucia troski o środowisko przyrodnicze,
 • rozwijanie aktywności poznawczej,
 • opanowanie tekstu i melodii piosenki,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • poszerzanie wiedzy o polskich legendach,

 

 

Realizujemy program podstawy programowej z języka angielskiego w oparciu o przewodnik

I love Boo

 

Tematy kompleksowe:

 

 1. The Claude Flash
 • zapoznanie ze słownictwem związanym z ubraniami
 • utrwalanie słownictwa w oparciu o historyjkę obrazkową
 • osłuchanie z piosenką It’s Cold

 

II. The Family Flash

 • zapoznanie ze słownictwem związanym z rodziną
 • utrwalenie słownictwa w zabawie ruchowej z elementami pantomimy
 • Osłuchanie z piosenką My finger Family

 

III. A Flower, A Bush, A Tree

 • wprowadzenie słownictwa związanego z przyrodą
 • utrwalenie słownictwa w zabawie manipulacyjnej
 • osłuchanie z piosenką It’s a flower

 

IV. The Spring

 • wprowadzenie słownictwa związanego z wiosną
 • utrwalenie słownictwa podczas zabawy twórczej
 • Osłuchanie z piosenką The Spring Song

Tego się uczymy w marcu

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Tak nam mija czas’’.
 2. ,, Muzyka jest wszędzie’’
 3. ,, Mamy różne charaktery’’
 4. ,, Wiosna, wiosna’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy
 • budzenie zainteresowania literami p, P, z, Z, u, U, c, C
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0
 • rozwijanie aktywności poznawczej – zwracanie uwagi na mijający czas, na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki
 • określanie, co było najpierw, co jest teraz, a co będzie potem
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych
 • utrwalanie poznanych liczb, rozpoznaje i nazywa liczby od 1 do 8
 • rozwijanie aktywności poznawczej – przyporządkowywanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym
 • uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się
 • wprowadzenie odejmowania jako ubywania
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki)
 • wyrabianie reakcji na zmiany tempa
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 6 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach wspomnianych obchodów dzieci zostały zapoznane z zaletami i wadami Internetu oraz podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

Tego uczymy się w lutym

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Nasze zmysły”
 2. „Poznajemy różne zawody”
 3. „Zabawy na śniegu”
 4. „Różne rodzaje parków”

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami: b, B; g, G; w, W;
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie myślenia logicznego i spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu.
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie umiejętności operowania głosem i zmiany jego natężenia,
 • zapoznanie z pracą ogrodnika i narzędziami, jakie w niej wykorzystuje,
 • rozpoznaje cyfrę 8,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • grupowanie przedmiotów według zauważonej cechy (zastosowania).
 • rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na przerwę w muzyce poprzez stosowanie umownych sygnałów podczas zabaw przy muzyce,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
 • wykonywanie eksperymentów graficznych,
 • zapoznanie z parkami różnego rodzaju,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • poznawanie zasad zachowania się w parku narodowym,
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów,

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 11 stycznia w naszym przedszkolu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Dzieci z grupy IV zaprosiły do przedszkola swoje Babcie i Dziadków na występ artystyczny. Przedszkolaki zostały nagrodzone wielkimi brawami. Po występie wszystkie dzieci obdarowały gości własnoręcznie wykonanymi prezentami. 

Tego się uczymy w styczniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,,Mijają dni, miesiące’’.
 2. ,,Odwiedzili nas babcia i dziadek’’
 3. ,,Mass media’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • pobudzanie aktywności, rozwijanie aparatu mięśniowo-ruchowego,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowej wymowy głosek: c, cz,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy,
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności ruchowej,
 • rozwijanie zainteresowań karnawałem i związanymi z nim tradycjami,
 • rozwijanie aktywności badawczej, wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego,
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
 • przybliżenie nazw mass mediów,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych