Warsztaty paleontologiczne

12 kwietnia wzięliśmy udział w zajęciach, w czasie  których poznaliśmy zawód archeologa.
W skrzynkach z piaskiem szukaliśmy części dinozaurów i składaliśmy je w całość.

Tego się uczymy w kwietniu

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Mamy różne charaktery.

 2. Wiosna na wsi.

 3. Dbamy o przyrodę

 4. Polska – moja ojczyzna

ZAMIERZENIA

 • Rozwijanie wiedzy o emocjach, rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji.

 • Kształtowanie postaw prospołecznych.

 • Utrwalanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi.

 • Poszerzanie wiedzy na temat dbania o naszą planetę – Ziemię, kształtowanie nawyków ekologicznych.

 • Poszerzanie wiedzy o Polsce i o swojej miejscowości.

 • Utrwalanie polskich symboli narodowych.

 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

 • Wprowadzenie pojęć: długi, krótki.

 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

 • Rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 • Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

Tego uczymy się w marcu

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Zwierzęta sprzed milionów lat.

3. Wiosno, ach to ty!

4. Wielkanoc.

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 

 • Poszerzanie wiedzy o dinozaurach,
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).
 • Poznawanie wybranych tradycji związanych ze Świętami Wielkanocy.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 • Rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej (dzielenie słów na sylaby, składanie z sylab słowa).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach, obserwacjach przyrodniczych, nazywanie zjawisk atmosferycznych.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • Utrwalanie czynności samoobsługowych: zakładanie ubrań, butów, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • Osłuchanie z językiem angielskim.

Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych

Dnia 5 lutego wzięliśmy udział w zajęciach z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Z pomocą symulatora zagrożeń pożarowych poznaliśmy możliwe przyczyny powstawania pożaru
w domu, na obszarach leśnych i nad jeziorami.