Tego się uczymy w maju

Tematy kompleksowe:

 • „Puk, puk, to ja, sztuka
 • „W świecie zwierząt ”
 • „Co w trawie piszczy?”
 • „Moja mama i mój tata ”

 

Ogólne cele opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania, rozwijanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, utrwalanie dodawania i odejmowania na konkretach, rozwijanie umiejętności dopełniania do określonej liczby,
 • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi, rozbudzanie zainteresowań muzyką,
 • poszerzanie wiedzy o teatrze, filharmonii, kinie, muzeum,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie konieczności podejmowania aktywności fizycznej, rozwijanie nawyku zachowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych: poznawanie nazw zwierząt i kwiatów spotykanych na łące, poznawanie ziół rosnących na łące,
 • zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi: pola, lasy, dżunglę, morza i oceany, określanie znaczenia barw ochronnych w życiu zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności badawczych, obserwowanie przyrody,
 • integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji grupowych, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Warsztaty paleontologiczne

12 kwietnia wzięliśmy udział w warsztatach paleontologicznych. Podczas zajęć poznaliśmy zawód archeologa oraz utrwaliliśmy wiedzę na temat dinozaurów.W skrzynkach z piaskiem szukaliśmy części dinozaurów i składaliśmy je w całość.

Miasteczko ruchu drogowego

Dnia 8 kwietnia funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pruszkowie, przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedszkolaki utrwaliły zasady ruchu drogowego, a następnie sprawdziły swoją wiedzę korzystając z miasteczka ruchu drogowego.

Tego się uczymy w kwietniu

Tematy kompleksowe

 1. Mamy różne charaktery.
 2. Wiosna na wsi.
 3. Dbamy o przyrodę
 4. Polska – moja ojczyzna

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • Rozwijanie wiedzy o emocjach, rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Utrwalanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi.
 • Poszerzanie wiedzy na temat dbania o naszą planetę – Ziemię, kształtowanie nawyków ekologicznych.
 • Poszerzanie wiedzy o Polsce i o swojej miejscowości.
 • Utrwalanie polskich symboli narodowych.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • Wprowadzenie pojęć: długi, krótki.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

Zajęcia z kodowania

Dnia 4 marca przedszkolaki wzięły udział w zajęciach z kodowania pt. ,,Ruch to zdrowie”.  Podczas zajęć poznaliśmy nowego robota edukacyjnego- Photon.

 

Tego się uczymy w marcu

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Zwierzęta sprzed milionów lat

2. Pogoda marcowa

3. Wiosno,ach to ty!

4.Wielkanoc

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania, rozwijanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu, wprowadzenie pojęć: długi, krótki, segregowanie przedmiotów według rodzaju, rozwijanie umiejętności stosowania określeń mniej, więcej,
 • poszerzanie wiedzy o dinozaurach,
 • poszerzanie wiedzy o tradycjach świątecznych- Wielkanoc,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie konieczności podejmowania aktywności fizycznej, rozwijanie nawyku zachowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, utrwalanie wiadomości na temat ptaków powracających do Polski na wiosnę,
 • zapoznanie z symbolami pogodowymi,
 • rozwijanie umiejętności badawczych, obserwowanie przyrody,
 • integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji grupowych, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie postaw prospołecznych.

Osłuchanie z językiem angielskim:

Spring and Easter

 • poznaje słownictwo związane z wiosną i Wielkanocą – spring; butterfly; grass; flowers; bee; Easter Bunny; Easter egg; Easter basket,
 • utrwala znajomość słownictwa podczas śpiewania i odgrywania piosenki Spring Time!,
 • utrwala słownictwo poprzez pracę z planszami edukacyjnymi,
 • utrwala słowa piosenki w zabawie muzyczno-ruchowej.

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Dnia 11 lutego obchodziliśmy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Przedszkolaki podczas zajęć edukacyjnych zostały zapoznane z numerami alarmowymi. Dzieci wykonały pracę plastyczną promującą numer alarmowy 112, który umożliwia nam bezpłatne połączenie się ze służbami ratowniczymi.