Mikołajki

Dnia 6 grudnia do naszego przedszkola zawitał niespodziewany gość – Święty Mikołaj. Na powitanie przedszkolaki machały Mikołajowi przez okno. Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci słodkimi prezentami. 

 

 

 

Tego uczymy się w grudniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

TEMATY KOMPLEKSOWE

1.Mój dom i moja rodzina

2.Święta tuż-tuż

 

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

DZIECKO:

 • zna swoje imię i nazwisko /innowacja bezpieczeństwo/,
 • podejmuje próby rysowania postaci człowieka poprzez dorysowywanie tego, czego brakuje,
 • poznaje zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • posługuje się pojęciami na górze, na dole, niżej, wyżej, na, pod, duża, mała, wysoko, nisko,
 • samodzielnie składa obrazek rozcięty na trzy lub cztery części,
 • wyszukuje koło spośród innych figur;
 • stara się uważnie wysłuchać krótkiego wierszyka lub opowiadania, odpowiada na pytania,
 • wykonuje prace plastyczne różnymi technikami,
 • chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, ze śpiewem oraz uprawniających aparat mowy,
 • ogląda Jasełka w wykonaniu kolegów ze starszej grupy; wie, jak należy się zachować w czasie przedstawienia,
 • czerpie radość z zabawy z Mikołajem z całą społecznością przedszkolną.

Osłuchanie z językiem angielskim:

1.Family- rodzina

 •  Wprowadzenie w tematykę związaną z rodziną
 • Osłuchanie się ze słownictwem : mummy, daddy, family, house
 • Utrwalenie słownictwa związanego z rodziną w zabawach rytmicznych, słuchowych

2.Christmas- Święta Bożego Narodzenia

 • Wprowadzenie w tematykę związaną ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Osłuchanie się ze słownictwem: Christmas tree, Santa Claus, presents, Merry Christmas!
 • Osłuchanie się z piosenką ,,Little Star”

Pasowanie na przedszkolaka- grupa I

Dnia 21 listopada w naszym przedszkolu odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęły występy dzieci z grupy I. Dzieci zaprezentowały przygotowane piosenki, tańce oraz wierszyki. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste przyjęcie dzieci do społeczność przedszkolnej przez Panią Dyrektor. Dla przedszkolaków było to wielkie przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich dzieci.

 

Dzień Misia

Dnia 24 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci zabrały ze sobą do przedszkola swoje misie.

Tego uczymy się w listopadzie

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 2. Dbam o zdrowie

 

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

DZIECKO:

 • zapoznaje się ze sposobami przygotowania się do zimy wybranych zwierząt (wiewiórka, jeż, niedźwiedź),
 • rozumie konieczność dbania o higienę poprzez mycie rąk przed posiłkami, po wyjściu z toalety i po zabawie na świeżym powietrzu,
 • zaczyna orientować się w zasadach zdrowego odżywania /innowacja zdrowie/,
 • uczy się dostosowywania ubioru do pogody,
 • stara się uważnie wysłuchać krótkiego wierszyka lub opowiadania,
 • wykonuje prace plastyczne różnymi technikami,
 • chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, ze śpiewem oraz uprawniających aparat mowy,
 • prezentuje umiejętności  zdobyte w przedszkolu przed rodzicami w czasie „Pasowania na przedszkolaka”.

Osłuchanie z językiem angielskim :

1.Fruit -owoce

Dziecko:

 • Zapoznaje się z nazwami wybranych owoców : apple, banana, pineapple, lemon, pear, grapes, plum, strawberry, watermelon, orange;
 • utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach: rytmicznych, muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych;
 • Zapoznaje się z piosenką w języku angielskim o owocach ,,Fruit Song”

2. Vegetables – warzywa

Dziecko:

 • Zapoznaje się z nazwami wybranych warzyw: carrot, tomato, Garlic, onion, cucumber, potato, pumpkin, lettuce;
 • Utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach: rytmicznych, muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych;
 • Osłuchuje się ze słownictwem podczas zabawy rytmicznej The Vegetable Flash!

Ślimaczki

Jesień przynosi nam dary, które możemy wykorzystać na wiele sposóbów. Dzieci z grupy I wykonały z kasztanów i plasteliny piękne ślimaczki.

Tego uczymy się w październiku

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Kolorowe warzywa
 2. Nadeszła jesień
 3. Domowi ulubieńcy

 

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

Dziecko:

– nazywa wybrane warzywa;
– zaczyna orientować się w zasadach zdrowego odżywiania/ innowacja zdrowie/,
– poznaje  zmiany  zachodzące w przyrodzie związane z jesienią – w parku,
w lesie,  uczy się ubierania stosowanie do zmieniającej się pogody;
– poznaje zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wychodzenie na spacer;
– zaczyna dostrzegać powtarzalność – kontynuuje rozpoczęty rytm;
– orientuje się w przestrzeni; zaczyna stosować pojęcia: przed, na, nad, za, wysoko, nisko;
– posługuje się pojęciem „para”;
– rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory;
– chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki;
– wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych różnymi technikami;
– rozpoznaje emocje: smutek, radość;
– włącza się do wspólnej  zabawy z kolegami.

 

Tego uczymy się we wrześniu

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Jestem przedszkolakiem
 2. Bezpieczna droga do przedszkola
 3. Jesień w sadzie

 

 

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego /realizacja innowacji/
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy (koloru)
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom