Warsztaty paleontologiczne

12 kwietnia wzięliśmy udział w warsztatach paleontologicznych. Podczas zajęć poznaliśmy zawód archeologa oraz utrwaliliśmy wiedzę na temat dinozaurów.
W skrzynkach z piaskiem szukaliśmy części dinozaurów i składaliśmy je w całość.

Miasteczko ruchu drogowego

Dnia 8 kwietnia funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pruszkowie, przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedszkolaki utrwaliły zasady ruchu drogowego, a następnie sprawdziły swoją wiedzę korzystając z miasteczka ruchu drogowego.

 

Tego się uczymy w kwietniu

Tematy:

 • „Mamy różne charaktery
 • „Wiosna na wsi”
 • „Dbamy o przyrodę ”
 • „Polska- nasza ojczyzna”

Zadania:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, wprowadzenie pojęć: długi, krótki, segregowanie przedmiotów według rodzaju, rozwijanie umiejętności stosowania określeń mniej, więcej,
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji, wyzwalanie umiejętności okazywania emocji poprzez kontakt z muzyką,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie konieczności podejmowania aktywności fizycznej, rozwijanie nawyku zachowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych : zapoznanie ze sposobami dbania o Ziemię, zapoznanie z kolorami pojemników na odpady
 • rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, zapoznanie z symbolami narodowymi
 • rozwijanie umiejętności badawczych, obserwowanie przyrody.

Tego się uczymy w marcu

Tematy:

 • „Zwierzęta sprzed milionów lat
 • „Pogoda marcowa”
 • „Wiosno, ach to ty ”
 • „Wielkanoc”

 

Zamierzenia:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, segregowanie przedmiotów według rodzaju,
 • zdobywanie informacji na temat wiosny,
 • zapoznanie z ptakami przylatującymi wiosną do Polski,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • zapoznanie z symbolami pogodowymi,
 • rozwijanie umiejętności badawczych, obserwowanie przyrody,
 • integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji grupowych.

Tego się uczymy w lutym

TEMATY  KOMPLEKSOWE:

 1. W bajkowej krainie
 2. Tak mija nam czas
 3. W kuchni

 

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

DZIECKO:

 • poznaje wybrane bajki i baśnie, dostrzega w nich przykłady konkretnych zachowań (np.. nieoddalanie się od dorosłych) i wartości (np.: odwaga, dobro);
 • dostrzega cykliczność dnia i nocy;
 • nazywa czynności wykonywane przez kucharza;
 • zaczyna orientować się w zasadach zdrowego odżywiania /realizacja innowacji pedagogicznej „Brzuszki łakomczuszki”/;
 • przelicza w zakresie swoich umiejętności, zna znaczenie ostatniego liczebnika; klasyfikuje wg wskazanej cechy; kontynuuje podany rytm; orientuje się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni;
 • dostrzega kolejność zdarzeń na obrazkach historyjki; uczy się przewidywania skutków w sytuacjach życiowych;
 • uczy się właściwego zachowania przy stole, używania zwrotów grzecznościowych w trakcie i po posiłku;
 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje prace plastyczne, podejmuje próby cięcia nożyczkami, lepi z plasteliny i masy solnej;
 • chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, ze śpiewem oraz uprawniających aparat mowy;
 • bierze udział w Balu Karnawałowym z całą społecznością przedszkolną.

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 11 stycznia w naszym przedszkolu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Dzieci z grupy I zaprosiły do przedszkola swoje Babcie i Dziadków na występ artystyczny. Przedszkolaki zostały nagrodzone wielkimi brawami. Po występie wszystkie dzieci obdarowały gości własnoręcznie wykonanymi prezentami.

Tego się uczymy w styczniu

Tematy kompleksowe:

 

 1. ZIMA BIAŁA
 2. KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKA
 3. KOLORY WOKÓŁ NAS

 

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 

DZIECKO:

 • wie, jaka jest aktualna pora roku, zapoznaje się ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy;
 • rozumie konieczność pomagania ptakom zimą;
 • nazywa członków swojej rodziny: mama, tata, babcia, dziadek, brat, siostra; uczy się okazywania szacunku wobec osób starszych;
 • nazywa podstawowe kolory;
 • rozwija kompetencje matematyczne: kontynuuje rozpoczęty rytm, klasyfikuje wg koloru, orientuje się w schemacie własnego ciała ;
 • rozwija spostrzegawczość wzrokową poprzez składanie obrazka z części oraz wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami;
 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje prace plastyczne zgodnie ze wzorem lub według własnego pomysłu;
 • chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, ze śpiewem oraz uprawniających aparat mowy;
 • chętnie uczestniczy w krótkim programie artystycznym z okazji „Dnia Babci i Dziadka

Warsztaty świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zaprosiliśmy naszych rodziców na występ świąteczny oraz warsztaty plastyczne. Podczas warsztatów wspólnie z rodzicami wykonaliśmy piękne bombki, które zawiesiliśmy w domu na naszych choinkach.