Aktualności

Tego się uczymy w maju

Tematy kompleksowe:

 • „Puk, puk, to ja, sztuka
 • „W świecie zwierząt ”
 • „Co w trawie piszczy?”
 • „Moja mama i mój tata ”

 

Ogólne cele opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania, rozwijanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, utrwalanie dodawania i odejmowania na konkretach, rozwijanie umiejętności dopełniania do określonej liczby,
 • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi, rozbudzanie zainteresowań muzyką,
 • poszerzanie wiedzy o teatrze, filharmonii, kinie, muzeum,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie konieczności podejmowania aktywności fizycznej, rozwijanie nawyku zachowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych: poznawanie nazw zwierząt i kwiatów spotykanych na łące, poznawanie ziół rosnących na łące,
 • zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi: pola, lasy, dżunglę, morza i oceany, określanie znaczenia barw ochronnych w życiu zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności badawczych, obserwowanie przyrody,
 • integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji grupowych, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

ŚWIĘTO FLAGI I KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 25 kwietnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Flagi i Konstytucji 3 maja z udziałem zaproszonych gości. Program słowno-muzyczny przygotowały dzieci z grupy IV.

 

FESTIWAL TAŃCA

Dnia 26 kwietnia grupa V reprezentowała nasze przedszkole podczas III edycji Festiwalu Tańca. W tym roku tematyką festiwalu były tańce latino. Zapraszamy do obejrzenia występu dzieci. 

FESTIWAL TAŃCA

Dnia 26 kwietnia grupa V reprezentowała nasze przedszkole podczas III edycji Festiwalu Tańca. W tym roku tematyką festiwalu były tańce latino. Zapraszamy do obejrzenia występu dzieci. 

Teatrzyk ,,Leśne SOS”

15 kwietnia gościliśmy w naszym przedszkolu Teatrzyk Parandyk z przedstawieniem pt. ,, Leśne SOS”.  Aktorzy poruszyli kwestie ekologii oraz odpowiedzialności za środowisko.

Miasteczko ruchu drogowego

Dnia 8 kwietnia  w naszym ogrodzie zostało zorganizowane Miasteczko Ruchu Drogowego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Pruszkowa, poznawaliśmy zasady bezpieczeństwa poruszania się na drodze.

 

Warsztaty paleontologiczne

12 kwietnia  poznaliśmy zawód archeologa.
W skrzynkach z piaskiem szukaliśmy części dinozaurów zadaniem było złożyć je w całość.

Warsztaty paleontologiczne

12 kwietnia wzięliśmy udział w zajęciach, w czasie  których poznaliśmy zawód archeologa.
W skrzynkach z piaskiem szukaliśmy części dinozaurów i składaliśmy je w całość.