Tego uczymy się w listopadzie

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1.  „ A deszcz pada i pada…”
 2. „ Co powinienem wiedzieć o Polsce”
 3. „ Zdrowie naszym skarbem”
 4. „ Co ułatwia prace w domu”

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego.
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł.
 • wdrażanie do świata wartości,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 6,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie zdolności prawidłowej reakcji na ustalone sygnały,
 • zapoznanie z postaciami znanych Polek i Polaków,
 • poszerzanie wiedzy na temat Polski,
 • rozwijanie uważności i koncentracji,
 • utrwalenie informacji o Polsce.
 • zdobywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
 • zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem,
 • utrwalanie nazw i kształtów figur geometrycznych,
 • uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • utrwalenie nazw specjalizacji lekarskich.
 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem.
 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków,
 • rozwijanie poczucia bycia częścią grupy,
 • utrwalanie nazw urządzeń elektrycznych,
 • zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi,
 • rozwijanie myślenia matematycznego,
 • rozbudzanie zainteresowania muzyką i tańcem,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozbudzanie zainteresowań kulinarnych,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami służącymi do przygotowywania posiłków.
 • poszerzanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności układania zdań.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzieci z okazji Dnia Edukacji Narodowej wystąpiły przed całym przedszkolem. Chłopcy i dziewczynki zaśpiewały piosenki i wyrecytowały wierszyki. Na koniec wręczyły pracownikom przedszkola piękne podziękowanie w postaci laurek i kwiatów.

Dzień jabłka

Dzisiaj mieliśmy Dzień jabłka dowiedzieliśmy się :

Jakie mamy odmiany jabłek?

Kiedy jabłka pojawiają się na drzewach?

Sprawdzaliśmy ile pestek ma średnie jabłko

Przeprowadzaliśmy eksperyment czy jabłko w wodzie pływa czy tonie

Ważyliśmy jabłko

Na koniec robiliśmy pyszną surówkę z jabłka i marchewki i potem była degustacja