Miasteczko ruchu drogowego

Dnia 8 kwietnia  w naszym ogrodzie zostało zorganizowane Miasteczko Ruchu Drogowego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Pruszkowa, poznawaliśmy zasady bezpieczeństwa poruszania się na drodze.

 

Warsztaty paleontologiczne

12 kwietnia  poznaliśmy zawód archeologa.
W skrzynkach z piaskiem szukaliśmy części dinozaurów zadaniem było złożyć je w całość.

Tego się uczymy w marcu

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Tak nam mija czas’’.
 2. ,, Muzyka jest wszędzie’’
 3. ,, Mamy różne charaktery’’
 4. ,, Wiosna, wiosna’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy
 • budzenie zainteresowania literami p, P, z, Z, u, U, c, C
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0
 • rozwijanie aktywności poznawczej – zwracanie uwagi na mijający czas, na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki
 • określanie, co było najpierw, co jest teraz, a co będzie potem
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych
 • utrwalanie poznanych liczb, rozpoznaje i nazywa liczby od 1 do 8
 • rozwijanie aktywności poznawczej – przyporządkowywanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym
 • uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się
 • wprowadzenie odejmowania jako ubywania
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki)
 • wyrabianie reakcji na zmiany tempa
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

Tego się uczymy w styczniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Zwierzęta zimą’’
 2. ,, Kim są rodzice moich rodziców?’’
 3. ,, Fryzjer, weterynarz czy lekarz?’’

 

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • wzbogacanie wiedzy o zimowych potrzebach ptaków,
 • poszerzanie wiedzy o pracy leśniczego,
 • poznawanie tropów zwierząt,
 • wzbogacanie informacji przyrodniczych,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: n,N b,B
 • wprowadzenie dodawania jako przybywania elementów,
 • zapoznanie z graficznym znakiem dodawania,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • utrwalenie wiedzy na temat sposobów spędzania czasu z dziadkami,
 • zapoznanie z drzewem genealogicznym,
 • utrwalenie nazw wybranych zawodów,
 • zapoznanie z przyrządami i akcesoriami potrzebnymi do wykonywania wybranych zawo­dów.

 

Tego się uczymy w styczniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,,Mijają dni, miesiące’’.
 2. ,,Odwiedzili nas babcia i dziadek’’
 3. ,,Mass media’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • pobudzanie aktywności, rozwijanie aparatu mięśniowo-ruchowego,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowej wymowy głosek: c, cz,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy,
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności ruchowej,
 • rozwijanie zainteresowań karnawałem i związanymi z nim tradycjami,
 • rozwijanie aktywności badawczej, wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego,
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
 • przybliżenie nazw mass mediów,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych

 

Z wizytą u stomatologa

W ramach Innowacji Zdrowotnej dzieci z grupy V odwiedziły  gabinet stomatologiczny. Celem wizyty było poznanie zawodu- stomatolog. Podczas spotkania Pani Stomatolog przeprowadziła pogadankę w jaki sposób prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.

Dzień owoców i warzyw

Dnia 20 października obchodziliśmy ,, Dzień owoców i warzyw”.

Nasza grupa w tym dniu ubrana była w kolorze czerwonym ( jabłuszka) .

Tego uczymy się w październiku

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Jesień w sadzie, w ogrodzie’’
 2. ,, Zwierzęta jesienią’’
 3. ,, Moja rodzina i mój dom’’
 4. ,, Domowi ulubieńcy’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • poszerzanie wiadomości o owocach,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: o,O, a,A m,M e,E
 • odkrywanie zapisów cyfrowych liczb 1, 2, 3, 4
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • poszerzenie wiadomości na temat jeża,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej,
 • wzbogacanie wiadomości o ptakach,
 • budzenie szacunku do członków rodziny,
 • zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest trójkąt,
 • poszerzanie wiedzy o kotach,
 • poszerzanie wiedzy na temat schroniska dla zwierząt,
 • rozwijanie refleksu poprzez udział w zabawach przy muzyce,
 • rozwijanie zdolności improwizacji ruchowych.

Tego uczymy się we wrześniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, W przedszkolu’’
 2. ,, Oto ja’’
 3. ,, Moja droga do przedszkola’’
 4. ,, Jesień w parku, w lesie’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • poszerzanie wiadomości o Polsce,
 • wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego,
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów,
 • przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • zapoznanie z kącikami tematycznymi znajdującymi się w przedszkolu,
 • poznanie miejsc znajdujących się w przedszkolu,
 • zapoznanie z młodszymi kolegami i koleżankami,
 • wdrażanie do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z urządzeń znajdujących się na placu przedszkolnym,
 • wprowadzenie pojęcia głoska,
 • utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej,
 • poznawanie zasad ruchu drogowego, zapoznanie z sygnalizatorem świetlnym,
 • zapoznanie z figurą geometryczną – kołem, kwadratem,
 • doskonalenie wiedzy na temat znaków drogowych,
 • poszerzanie wiedzy o bezpieczeństwie,
 • utrwalenie wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • rozpoznawanie różnych gatunków drzew,
 • osłuchanie z piosenkami w języku angielskim.