Tego się uczymy w maju

Tematy kompleksowe:

 • „Puk, puk, to ja, sztuka
 • „W świecie zwierząt ”
 • „Co w trawie piszczy?”
 • „Moja mama i mój tata ”

 

Ogólne cele opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania, rozwijanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, utrwalanie dodawania i odejmowania na konkretach, rozwijanie umiejętności dopełniania do określonej liczby,
 • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi, rozbudzanie zainteresowań muzyką,
 • poszerzanie wiedzy o teatrze, filharmonii, kinie, muzeum,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie konieczności podejmowania aktywności fizycznej, rozwijanie nawyku zachowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych: poznawanie nazw zwierząt i kwiatów spotykanych na łące, poznawanie ziół rosnących na łące,
 • zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi: pola, lasy, dżunglę, morza i oceany, określanie znaczenia barw ochronnych w życiu zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności badawczych, obserwowanie przyrody,
 • integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji grupowych, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

ŚWIĘTO FLAGI I KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 25 kwietnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Flagi i Konstytucji 3 maja z udziałem zaproszonych gości. Program słowno-muzyczny przygotowały dzieci z grupy IV.

 

FESTIWAL TAŃCA

Dnia 26 kwietnia grupa V reprezentowała nasze przedszkole podczas III edycji Festiwalu Tańca. W tym roku tematyką festiwalu były tańce latino. Zapraszamy do obejrzenia występu dzieci. 

FESTIWAL TAŃCA

Dnia 26 kwietnia grupa V reprezentowała nasze przedszkole podczas III edycji Festiwalu Tańca. W tym roku tematyką festiwalu były tańce latino. Zapraszamy do obejrzenia występu dzieci. 

Teatrzyk ,,Leśne SOS”

15 kwietnia gościliśmy w naszym przedszkolu Teatrzyk Parandyk z przedstawieniem pt. ,, Leśne SOS”.  Aktorzy poruszyli kwestie ekologii oraz odpowiedzialności za środowisko.

Warsztaty paleontologiczne

12 kwietnia wzięliśmy udział w warsztatach paleontologicznych. Podczas zajęć poznaliśmy zawód archeologa oraz utrwaliliśmy wiedzę na temat dinozaurów.W skrzynkach z piaskiem szukaliśmy części dinozaurów i składaliśmy je w całość.

Warsztaty paleontologiczne

12 kwietnia wzięliśmy udział w warsztatach paleontologicznych. Podczas zajęć poznaliśmy zawód archeologa oraz utrwaliliśmy wiedzę na temat dinozaurów.
W skrzynkach z piaskiem szukaliśmy części dinozaurów i składaliśmy je w całość.

Miasteczko ruchu drogowego

Dnia 8 kwietnia funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pruszkowie, przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedszkolaki utrwaliły zasady ruchu drogowego, a następnie sprawdziły swoją wiedzę korzystając z miasteczka ruchu drogowego.

 

Miasteczko ruchu drogowego

Dnia 8 kwietnia funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pruszkowie, przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedszkolaki utrwaliły zasady ruchu drogowego, a następnie sprawdziły swoją wiedzę korzystając z miasteczka ruchu drogowego.

Tego się uczymy w kwietniu

Tematy:

 • „Mamy różne charaktery
 • „Wiosna na wsi”
 • „Dbamy o przyrodę ”
 • „Polska- nasza ojczyzna”

Zadania:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, wprowadzenie pojęć: długi, krótki, segregowanie przedmiotów według rodzaju, rozwijanie umiejętności stosowania określeń mniej, więcej,
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji, wyzwalanie umiejętności okazywania emocji poprzez kontakt z muzyką,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie konieczności podejmowania aktywności fizycznej, rozwijanie nawyku zachowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych : zapoznanie ze sposobami dbania o Ziemię, zapoznanie z kolorami pojemników na odpady
 • rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, zapoznanie z symbolami narodowymi
 • rozwijanie umiejętności badawczych, obserwowanie przyrody.