Tego uczymy się w czerwcu

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

 2. Wkrótce wakacje

ZAMIERZENIA

 • Próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach).

 • Poznawanie zasad bezpiecznej zabawy w czasie pobytu na wakacjach – realizacja innowacji „Jestem bezpieczny na drodze, w przedszkolu, w domu, podczas wypoczynku”.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania na konkretach.

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.

 • Kontynuowanie zauważonego rytmu.

 • Wypowiadanie się zdaniami na określony temat.

 • Rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni.

 • Wyrabianie wyobraźni muzycznej i koordynacji słuchowo-ruchowej.

 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja z rówieśnikami.

 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji.