Tego się uczymy w czerwcu

Tematy:

 • „Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
 • „Lato, lato, lato czeka ”
 • ,,Wkrótce wakacje”
 • „Zwiedzamy świat ”

 

Zadania:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania, rozwijanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 4, tworzenie zbiorów, rozwijanie umiejętności porównywania zbiorów, rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy
 • zapoznanie z wybranymi środkami transportu,
 • zapoznanie z określeniami: wysoki, niski, długi, krótki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie konieczności podejmowania aktywności fizycznej, rozwijanie nawyku zachowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji.