Tego się uczymy w maju

Tematy:

 • ,,Puk, puk, to ja sztuka”
 • ,,W świecie zwierząt”
 • ,,Co w trawie piszczy?”
 • ,,Moja mama i mój tata”.

 

Zadania:

  • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania, rozwijanie twórczego myślenia,
  • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
  • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
  • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 4, tworzenie zbiorów
  • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi, rozbudzanie zainteresowań muzyką,
  • zapoznanie z miejscami tj. : teatr, filharmonia, kino, muzeum,
  • rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie konieczności podejmowania aktywności fizycznej, rozwijanie nawyku zachowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych: poznawanie nazw zwierząt i kwiatów spotykanych na łące, poznawanie ziół rosnących na łące,
  • zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi: pola, lasy, dżunglę, morza i oceany, określanie znaczenia barw ochronnych w życiu zwierząt,
  • rozwijanie umiejętności badawczych, obserwowanie przyrody,
  • integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji grupowych, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.