Tego się uczymy w kwietniu

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Mamy różne charaktery.

 2. Wiosna na wsi.

 3. Dbamy o przyrodę

 4. Polska – moja ojczyzna

ZAMIERZENIA

 • Rozwijanie wiedzy o emocjach, rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji.

 • Kształtowanie postaw prospołecznych.

 • Utrwalanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi.

 • Poszerzanie wiedzy na temat dbania o naszą planetę – Ziemię, kształtowanie nawyków ekologicznych.

 • Poszerzanie wiedzy o Polsce i o swojej miejscowości.

 • Utrwalanie polskich symboli narodowych.

 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

 • Wprowadzenie pojęć: długi, krótki.

 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

 • Rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.

 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 • Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.