Miasteczko ruchu drogowego

Dnia 8 kwietnia  w naszym ogrodzie zostało zorganizowane Miasteczko Ruchu Drogowego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Pruszkowa, poznawaliśmy zasady bezpieczeństwa poruszania się na drodze.