Miasteczko ruchu drogowego

Dnia 8 kwietnia funkcjonariusze Straży Miejskiej zorganizowali w naszym ogrodzie zajęcia
z bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.