Tego się uczymy w kwietniu

Tematy:

 • „Mamy różne charaktery
 • „Wiosna na wsi”
 • „Dbamy o przyrodę ”
 • „Polska- nasza ojczyzna”

Zadania:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, wprowadzenie pojęć: długi, krótki, segregowanie przedmiotów według rodzaju, rozwijanie umiejętności stosowania określeń mniej, więcej,
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji, wyzwalanie umiejętności okazywania emocji poprzez kontakt z muzyką,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie konieczności podejmowania aktywności fizycznej, rozwijanie nawyku zachowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych : zapoznanie ze sposobami dbania o Ziemię, zapoznanie z kolorami pojemników na odpady
 • rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, zapoznanie z symbolami narodowymi
 • rozwijanie umiejętności badawczych, obserwowanie przyrody.