To czego uczymy się w kwietniu

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Wielkanoc”
 2. „Cuda i dziwy”
 3. „Mali strażnicy przyrody”
 4. „Mieszkam w Polsce”

 

 

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami: Ł, ł ; J, j ; F, f ; H, h
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności starannego wykonywania zadań,
 • zapoznanie z Układem Słonecznym,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9, 10
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • odtwarzanie i tworzenie własnych układów przedmiotów,
 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
 • poznawanie czynników potrzebnych roślinom do życia,
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych,
 • pobudzanie aktywności muzycznej i rozwijanie wiary we własne siły,
 • wykonywanie ćwiczeń słuchowych i artykulacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie u dzieci poczucia troski o środowisko przyrodnicze,
 • rozwijanie aktywności poznawczej,
 • opanowanie tekstu i melodii piosenki,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • poszerzanie wiedzy o polskich legendach,

 

 

Realizujemy program podstawy programowej z języka angielskiego w oparciu o przewodnik

I love Boo

 

Tematy kompleksowe:

 

 1. The Claude Flash
 • zapoznanie ze słownictwem związanym z ubraniami
 • utrwalanie słownictwa w oparciu o historyjkę obrazkową
 • osłuchanie z piosenką It’s Cold

 

II. The Family Flash

 • zapoznanie ze słownictwem związanym z rodziną
 • utrwalenie słownictwa w zabawie ruchowej z elementami pantomimy
 • Osłuchanie z piosenką My finger Family

 

III. A Flower, A Bush, A Tree

 • wprowadzenie słownictwa związanego z przyrodą
 • utrwalenie słownictwa w zabawie manipulacyjnej
 • osłuchanie z piosenką It’s a flower

 

IV. The Spring

 • wprowadzenie słownictwa związanego z wiosną
 • utrwalenie słownictwa podczas zabawy twórczej
 • Osłuchanie z piosenką The Spring Song