Tego uczymy się w kwietniu

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „ Wielkanoc”
 2. „Wiosna na wsi”
 3. „Dbamy o przyrodę”
 4. „Polska- moja ojczyzna”

 

Zamierzenia wychowawczo–dydaktyczne (cele główne):

 

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie umiejętności odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania świadomych ruchów w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi,
 • utrwalanie znajomości poznanych głosek i liter,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • prowadzenie obserwacji,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami wag,
 • rozwijanie umiejętności szacowania wagi,
 • rozwijanie swobody ruchów podczas zabawy z piosenką,
 • wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej dzieci,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety,
 • przypomnienie zasad segregowania śmieci,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • zachęcanie do dbania o planetę Ziemię,
 • stymulowanie do poznawania i odkrywania świata,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • wzbogacanie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w których mieszkają dzieci,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • zapoznanie z wyglądem polskich symboli narodowych,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci Europą

 

 

Realizujemy program podstawy z języka angielskiego w oparciu o przewodnik  I love Boo

Tematy kompleksowe:

 

I. „What’s the weather like?”

 

 • Zapoznanie ze słownictwem w zabawie ruchowej
 • „Yes, I do, No I don’t” – Utrwalenie słownictwa w zabawie rytmiczno-głosowej
 • „Roll and throw” – Utrwalenie zwrotów opisujących pogodę

 

II. „Dress for the weather”

 

 • „ What shall I wear?” – Wprowadzenie słownictwa za pomocą kart obrazkowych
 • „Let’s take the lift” – Przygotowanie do liczenia w zakresie 1-10
 • „Stand by me” – Utrwalenie słownictwa w zabawie słuchowo-ruchowej

 

III. „The clothes flash”

 

 • Utrwalenie i poszerzanie słownictwa w zabawie muzyczno-ruchowej
 • Osłuchanie z piosenką „What are you wearing today?” w języku angielskim
 • „The clothes survey” – Utrwalanie słownictwa i liczb 1-10

 

IV. „Dress the elves”

 

 • Powtórzenie i utrwalenie nazw ubrań w zabawie manipulacyjnej
 • „ What’s different?” – Utrwalenie słownictwa w zabawie rozwijającej spostrzegawczość
 • „Story time” – Inscenizacja historyjki.