Tego się uczymy w kwietniu

Tematy kompleksowe

 1. Mamy różne charaktery.
 2. Wiosna na wsi.
 3. Dbamy o przyrodę
 4. Polska – moja ojczyzna

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • Rozwijanie wiedzy o emocjach, rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Utrwalanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi.
 • Poszerzanie wiedzy na temat dbania o naszą planetę – Ziemię, kształtowanie nawyków ekologicznych.
 • Poszerzanie wiedzy o Polsce i o swojej miejscowości.
 • Utrwalanie polskich symboli narodowych.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • Wprowadzenie pojęć: długi, krótki.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie.
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.