Tego się uczymy w marcu

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Tak nam mija czas’’.
 2. ,, Muzyka jest wszędzie’’
 3. ,, Mamy różne charaktery’’
 4. ,, Wiosna, wiosna’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy
 • budzenie zainteresowania literami p, P, z, Z, u, U, c, C
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0
 • rozwijanie aktywności poznawczej – zwracanie uwagi na mijający czas, na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki
 • określanie, co było najpierw, co jest teraz, a co będzie potem
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych
 • utrwalanie poznanych liczb, rozpoznaje i nazywa liczby od 1 do 8
 • rozwijanie aktywności poznawczej – przyporządkowywanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym
 • uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się
 • wprowadzenie odejmowania jako ubywania
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki)
 • wyrabianie reakcji na zmiany tempa
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów