Tego się uczymy w marcu

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Zwierzęta sprzed milionów lat

2. Pogoda marcowa

3. Wiosno,ach to ty!

4.Wielkanoc

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania, rozwijanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu, wprowadzenie pojęć: długi, krótki, segregowanie przedmiotów według rodzaju, rozwijanie umiejętności stosowania określeń mniej, więcej,
 • poszerzanie wiedzy o dinozaurach,
 • poszerzanie wiedzy o tradycjach świątecznych- Wielkanoc,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie konieczności podejmowania aktywności fizycznej, rozwijanie nawyku zachowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, utrwalanie wiadomości na temat ptaków powracających do Polski na wiosnę,
 • zapoznanie z symbolami pogodowymi,
 • rozwijanie umiejętności badawczych, obserwowanie przyrody,
 • integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji grupowych, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie postaw prospołecznych.

Osłuchanie z językiem angielskim:

Spring and Easter

 • poznaje słownictwo związane z wiosną i Wielkanocą – spring; butterfly; grass; flowers; bee; Easter Bunny; Easter egg; Easter basket,
 • utrwala znajomość słownictwa podczas śpiewania i odgrywania piosenki Spring Time!,
 • utrwala słownictwo poprzez pracę z planszami edukacyjnymi,
 • utrwala słowa piosenki w zabawie muzyczno-ruchowej.