Tego się uczymy w marcu

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Zwierzęta sprzed milionów lat
 2. ,, Pogoda marcowa’’
 3. ,, Wiosno, ach to ty!’’
 4. ,, Wielkanoc’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: z,Z, u,U, c,C, j,J,
 • uświadamianie konieczności podejmowania aktywności fizycznej
 • zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10,
 • poznawanie zwierząt żyjących w epoce lodowcowej
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania działań matematycznych
 • rozwijanie umiejętności kodowania
 • utrwalanie wiadomości na temat ptaków wracających do Polski na wiosnę
 • poszerzanie informacji na temat wiosennych prac w ogrodzie
 • rozwijanie umiejętności współpracy
 • wprowadzenie pojęć: dłuższy, krótszy
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi