Tego uczymy się w marcu

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Zwierzęta sprzed milionów lat.

3. Wiosno, ach to ty!

4. Wielkanoc.

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 

 • Poszerzanie wiedzy o dinozaurach,
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).
 • Poznawanie wybranych tradycji związanych ze Świętami Wielkanocy.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 • Rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej (dzielenie słów na sylaby, składanie z sylab słowa).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach, obserwacjach przyrodniczych, nazywanie zjawisk atmosferycznych.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • Utrwalanie czynności samoobsługowych: zakładanie ubrań, butów, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • Osłuchanie z językiem angielskim.