Tego się uczymy w marcu

Tematy:

 • „Zwierzęta sprzed milionów lat
 • „Pogoda marcowa”
 • „Wiosno, ach to ty ”
 • „Wielkanoc”

 

Zamierzenia:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, segregowanie przedmiotów według rodzaju,
 • zdobywanie informacji na temat wiosny,
 • zapoznanie z ptakami przylatującymi wiosną do Polski,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • zapoznanie z symbolami pogodowymi,
 • rozwijanie umiejętności badawczych, obserwowanie przyrody,
 • integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji grupowych.