Oferta pracy

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 zatrudni lektora języka angielskiego, nauczyciela wychowania przedszkolnego, pedagoga specjalnego, nauczyciela wspomagającego.

Zgłoszenia można kierować osobiście w sekretariacie, telefonicznie
pod numerem 22 758 83 12 i na adres e-mail: pm10@miasto.pruszkow.pl