Tego uczymy się w Lutym

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC LUTY

Grupa V

Opracowała: Anna Jońska

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Baśnie, bajki, bajeczki”
 2. „Wspaniałe zabawy na śniegu”
 3. „Tajemnice kosmosu”
 4. „ W dziecięcym laboratorium”

 

Zamierzenia wychowawczo–dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter; g, G, w, W, p, P,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8, 9,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • uświadamianie korzyści, jakie niesie za sobą ruch,
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • zapoznanie z procesem wydawniczym
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • poznawanie nowych technik prac plastyczno-technicznych,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego uczestniczenia we wspólnej zabawie,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • poszerzanie wiedzy dzieci,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • zdobywanie wiadomości na temat planet Układu Słonecznego,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • wyrabianie umiejętności wykonywania układu ruchowego z wykorzystaniem rekwizytu
 • zdobywanie wiadomości na temat pojazdów kosmicznych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy
 • zapoznanie z ciekawostkami o kosmosie,
 • kształtowanie postawy badawczej
 • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • integracja grupy,
 • rozwijanie umiejętności stawiania hipotez,
 • budzenie zainteresowania muzyką,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • dbanie o stanowisko pracy.
 • poznawanie właściwości magnesu,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • dbanie o estetykę wykonania pracy.