Tego się uczymy w lutym

TEMATY  KOMPLEKSOWE:

 1. W bajkowej krainie
 2. Tak mija nam czas
 3. W kuchni

 

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

DZIECKO:

 • poznaje wybrane bajki i baśnie, dostrzega w nich przykłady konkretnych zachowań (np.. nieoddalanie się od dorosłych) i wartości (np.: odwaga, dobro);
 • dostrzega cykliczność dnia i nocy;
 • nazywa czynności wykonywane przez kucharza;
 • zaczyna orientować się w zasadach zdrowego odżywiania /realizacja innowacji pedagogicznej „Brzuszki łakomczuszki”/;
 • przelicza w zakresie swoich umiejętności, zna znaczenie ostatniego liczebnika; klasyfikuje wg wskazanej cechy; kontynuuje podany rytm; orientuje się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni;
 • dostrzega kolejność zdarzeń na obrazkach historyjki; uczy się przewidywania skutków w sytuacjach życiowych;
 • uczy się właściwego zachowania przy stole, używania zwrotów grzecznościowych w trakcie i po posiłku;
 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje prace plastyczne, podejmuje próby cięcia nożyczkami, lepi z plasteliny i masy solnej;
 • chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, ze śpiewem oraz uprawniających aparat mowy;
 • bierze udział w Balu Karnawałowym z całą społecznością przedszkolną.