Tego uczymy się w lutym

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Baśnie, bajki, bajeczki.

2. Fryzjer, weterynarz czy lekarz?

3. Tajemnice kosmosu.

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • Poznawanie wybranych baśni, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • Rozwijanie umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych.
 • Utrwalenie nazw wybranych zawodów, zapoznanie z przyrządami
  i akcesoriami potrzebnymi do wykonywania różnych zawodów.
 • Rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu.
 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.
 • Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów,
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej (dzielenie słów na sylaby).
 • Śpiewanie piosenek z akompaniamentem instrumentów, uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, dbanie o porządek na stanowisku pracy.
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie.
 • Osłuchanie z językiem angielskim.