Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych

Dnia 5 lutego wzięliśmy udział w zajęciach z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Z pomocą symulatora zagrożeń pożarowych poznaliśmy możliwe przyczyny powstawania pożaru
w domu, na obszarach leśnych i nad jeziorami.