Tego uczymy się w lutym

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Nasze zmysły”
 2. „Poznajemy różne zawody”
 3. „Zabawy na śniegu”
 4. „Różne rodzaje parków”

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami: b, B; g, G; w, W;
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie myślenia logicznego i spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu.
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie umiejętności operowania głosem i zmiany jego natężenia,
 • zapoznanie z pracą ogrodnika i narzędziami, jakie w niej wykorzystuje,
 • rozpoznaje cyfrę 8,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • grupowanie przedmiotów według zauważonej cechy (zastosowania).
 • rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na przerwę w muzyce poprzez stosowanie umownych sygnałów podczas zabaw przy muzyce,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
 • wykonywanie eksperymentów graficznych,
 • zapoznanie z parkami różnego rodzaju,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • poznawanie zasad zachowania się w parku narodowym,
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów,