Piesza wycieczka w poszukiwaniu oznak zanieczyszczeń powietrza

Na zajęciach omówiliśmy sobie sposoby  zanieczyszczania  powietrza są to dymiące kominy, spaliny z transportu drogowego oraz ludzie, którzy wokół nas palą papierosy. Szukaliśmy rozwiązań co moglibyśmy zrobić, aby tych zanieczyszczeń powietrza było mniej.

Omówiliśmy zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym a następnie wybraliśmy się  na pieszą wycieczkę  w celu poszukiwania oznak zanieczyszczeń powietrza w okolice przedszkola.