Tego się uczymy w styczniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,,Mijają dni, miesiące’’.
 2. ,,Odwiedzili nas babcia i dziadek’’
 3. ,,Mass media’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • pobudzanie aktywności, rozwijanie aparatu mięśniowo-ruchowego,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowej wymowy głosek: c, cz,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy,
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności ruchowej,
 • rozwijanie zainteresowań karnawałem i związanymi z nim tradycjami,
 • rozwijanie aktywności badawczej, wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego,
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
 • przybliżenie nazw mass mediów,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych