Tego się uczymy w styczniu

Tematy kompleksowe:

 

 1. ZIMA BIAŁA
 2. KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKA
 3. KOLORY WOKÓŁ NAS

 

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 

DZIECKO:

 • wie, jaka jest aktualna pora roku, zapoznaje się ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy;
 • rozumie konieczność pomagania ptakom zimą;
 • nazywa członków swojej rodziny: mama, tata, babcia, dziadek, brat, siostra; uczy się okazywania szacunku wobec osób starszych;
 • nazywa podstawowe kolory;
 • rozwija kompetencje matematyczne: kontynuuje rozpoczęty rytm, klasyfikuje wg koloru, orientuje się w schemacie własnego ciała ;
 • rozwija spostrzegawczość wzrokową poprzez składanie obrazka z części oraz wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami;
 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje prace plastyczne zgodnie ze wzorem lub według własnego pomysłu;
 • chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, ze śpiewem oraz uprawniających aparat mowy;
 • chętnie uczestniczy w krótkim programie artystycznym z okazji „Dnia Babci i Dziadka