Tego się uczymy w styczniu

Tematy:

 • „Tak mija nam czas
 • „Zwierzęta zimą”
 • „Kim są rodzice moich rodziców?”

Zadania:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalenie określeń najkrótszy, najdłuższy,
 • zapoznanie z zawodem zegarmistrza, budzenie zainteresowania upływem czasu, zapoznanie z różnymi narzędziami służącymi do pomiaru czasu,
 • zapoznanie z porami roku,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie prawidłowej postawy,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla osób starszych, wzmacnianie przywiązania do najbliższej rodziny,
 • zdobywanie informacji na temat dokarmiania ptaków.

Osłuchanie z językiem angielskim:

 1. Weather
 • zapoznanie ze słownictwem związanym z pogodą : warm, cold, snowing, windy,
 • osłuchuje się ze słownictwem poprzez słuchanie piosenki tematycznej I’m Flying,
 • bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych,
 • osłuchuje się z kluczowymi zwrotami opisującymi warunki pogodowe w nagraniu The Weather Flash! i obrazuje jego treść ruchem.
 1. Winter
 • poznaje słownictwo związane z zimą : winter, snowflakes, snowman,
 • osłuchuje się ze słownictwem poprzez słuchanie piosenki tematycznej Winter Time!,
 • utrwala znajomość słownictwa podczas śpiewania i odgrywania piosenki Winter Time!,
 • utrwala słownictwo w zabawach mauzyczno-ruchowych.