Tego uczymy się w grudniu

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Odwiedziny Mikołaja

 2. Magia świąt

ZAMIERZENIA

 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.
 • Dostrzeganie rytmu i kontynuowanie go.
 • Utrwalenie określeń: najmniej, najwięcej, para.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz muzyczno – ruchowych.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji.
 • Dostrzeganie potrzeby wypełniania obowiązków domowych i pomagania bliskim.
 • Udział w zabawie z Mikołajem, wspólna zabawa z całą społecznością przedszkolną.
 • Zaprezentowanie programu świątecznego przed rodzicami, udział w warsztatach  kulinarnych – ozdabianie przygotowanych przez dzieci pierniczków.
 • Osłuchanie z językiem angielskim.