Tego uczymy się w grudniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

TEMATY KOMPLEKSOWE

1.Mój dom i moja rodzina

2.Święta tuż-tuż

 

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

DZIECKO:

 • zna swoje imię i nazwisko /innowacja bezpieczeństwo/,
 • podejmuje próby rysowania postaci człowieka poprzez dorysowywanie tego, czego brakuje,
 • poznaje zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • posługuje się pojęciami na górze, na dole, niżej, wyżej, na, pod, duża, mała, wysoko, nisko,
 • samodzielnie składa obrazek rozcięty na trzy lub cztery części,
 • wyszukuje koło spośród innych figur;
 • stara się uważnie wysłuchać krótkiego wierszyka lub opowiadania, odpowiada na pytania,
 • wykonuje prace plastyczne różnymi technikami,
 • chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, ze śpiewem oraz uprawniających aparat mowy,
 • ogląda Jasełka w wykonaniu kolegów ze starszej grupy; wie, jak należy się zachować w czasie przedstawienia,
 • czerpie radość z zabawy z Mikołajem z całą społecznością przedszkolną.

Osłuchanie z językiem angielskim:

1.Family- rodzina

 •  Wprowadzenie w tematykę związaną z rodziną
 • Osłuchanie się ze słownictwem : mummy, daddy, family, house
 • Utrwalenie słownictwa związanego z rodziną w zabawach rytmicznych, słuchowych

2.Christmas- Święta Bożego Narodzenia

 • Wprowadzenie w tematykę związaną ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Osłuchanie się ze słownictwem: Christmas tree, Santa Claus, presents, Merry Christmas!
 • Osłuchanie się z piosenką ,,Little Star”