Tego uczymy się w listopadzie

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 2. Dbam o zdrowie

 

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

DZIECKO:

 • zapoznaje się ze sposobami przygotowania się do zimy wybranych zwierząt (wiewiórka, jeż, niedźwiedź),
 • rozumie konieczność dbania o higienę poprzez mycie rąk przed posiłkami, po wyjściu z toalety i po zabawie na świeżym powietrzu,
 • zaczyna orientować się w zasadach zdrowego odżywania /innowacja zdrowie/,
 • uczy się dostosowywania ubioru do pogody,
 • stara się uważnie wysłuchać krótkiego wierszyka lub opowiadania,
 • wykonuje prace plastyczne różnymi technikami,
 • chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, ze śpiewem oraz uprawniających aparat mowy,
 • prezentuje umiejętności  zdobyte w przedszkolu przed rodzicami w czasie „Pasowania na przedszkolaka”.

Osłuchanie z językiem angielskim :

1.Fruit -owoce

Dziecko:

 • Zapoznaje się z nazwami wybranych owoców : apple, banana, pineapple, lemon, pear, grapes, plum, strawberry, watermelon, orange;
 • utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach: rytmicznych, muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych;
 • Zapoznaje się z piosenką w języku angielskim o owocach ,,Fruit Song”

2. Vegetables – warzywa

Dziecko:

 • Zapoznaje się z nazwami wybranych warzyw: carrot, tomato, Garlic, onion, cucumber, potato, pumpkin, lettuce;
 • Utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach: rytmicznych, muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych;
 • Osłuchuje się ze słownictwem podczas zabawy rytmicznej The Vegetable Flash!