Tego uczymy się w listopadzie

 1. Co powinienem wiedzieć o Polsce?

 2. Pada deszcz.

 3. Dbamy o zdrowie.

ZAMIERZENIA

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.
 • Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych- przypomnienie barw flagi  i godła państwowego.
 • Zapoznanie z symbolami miasta Pruszkowa i ważniejszymi miejscami.
 • Zapoznanie z oznakami późnej jesieni.
 • Wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby).
 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
 • Uczenie dzieci rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych i sposobów radzenia sobie z nimi (reagowanie, kiedy komuś dzieje się krzywda).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz muzyczno – ruchowych.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • Utrwalanie czynności samoobsługowych: zakładanie ubrań, butów, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • Osłuchanie z językiem angielskim.