Tego uczymy się w listopadzie

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

Tematy kompleksowe:

 • „A deszcz pada i pada”
 • „Co powinienem wiedzieć o Polsce?”
 • „Zdrowie naszym skarbem”
 • „Co ułatwia prace w domu?”

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określoną cechę, odwzorowywanie rytmu
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania koła wśród innych figur,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, kształtowanie prawidłowej postawy,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, kształtowanie odruchu prawidłowej postawy
 • zapoznanie z legendą o Bazyliszku i dzielnym krawczyku,
 • zapoznanie z rolą aktywności fizycznej w życiu człowieka, poznanie znaczenia owoców i warzyw w diecie, utrwalenie wiadomości na temat piramidy zdrowia
 • rozwijanie umiejętności plastycznych, budzenie satysfakcji z wykonanej pracy,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego wykorzystywanymi dawniej i współcześnie.

Osłuchanie z językiem angielskim :

1.Fruit -owoce

Dziecko:

 • Zapoznaje się z nazwami wybranych owoców : apple, banana, pineapple, lemon, pear, grapes, plum, strawberry, watermelon, orange;
 • utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach: rytmicznych, muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych;
 • Zapoznaje się z piosenką w języku angielskim o owocach ,,Fruit Song” (youtube);
 • Potrafi nazwać owoce wskazane na obrazku przez nauczyciela. .  

2. Vegetables – warzywa

Dziecko:

 • Zapoznaje się z nazwami wybranych warzyw: carrot, tomato, Garlic, onion, cucumber, potato, pumpkin, lettuce;
 • Utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach: rytmicznych, muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych;
 • Osłuchuje się ze słownictwem podczas zabawy rytmicznej The Vegetable Flash!;
 • Potrafi nazwać warzywa wskazane na obrazku przez nauczyciela.