Tego uczymy się w październiku

TEMATY KOMPLEKSOWE

  1. Kolorowe warzywa
  2. Nadeszła jesień
  3. Domowi ulubieńcy

 

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

Dziecko:

– nazywa wybrane warzywa;
– zaczyna orientować się w zasadach zdrowego odżywiania/ innowacja zdrowie/,
– poznaje  zmiany  zachodzące w przyrodzie związane z jesienią – w parku,
w lesie,  uczy się ubierania stosowanie do zmieniającej się pogody;
– poznaje zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wychodzenie na spacer;
– zaczyna dostrzegać powtarzalność – kontynuuje rozpoczęty rytm;
– orientuje się w przestrzeni; zaczyna stosować pojęcia: przed, na, nad, za, wysoko, nisko;
– posługuje się pojęciem „para”;
– rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory;
– chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki;
– wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych różnymi technikami;
– rozpoznaje emocje: smutek, radość;
– włącza się do wspólnej  zabawy z kolegami.