Tego uczymy się w październiku

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Jesień w sadzie, w ogrodzie.

 2. Zwierzęta jesienią.

 3. Moja rodzina i mój dom.

 4. Domowi ulubieńcy

ZAMIERZENIA

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
 • pokazywanie na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy;
 • zapoznanie z zawodem weterynarza;
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym;
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
 • nabywanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni,
 • uczenie dzieci dzielenia się zabawkami, nieprzeszkadzania innym dzieciom
  w zabawie.