Tego uczymy się w październiku

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

1.Jesień w sadzie, w ogrodzie.

2.Zwierzęta jesienią.

3.Moja rodzina i mój dom.

4.Domowi ulubieńcy

 

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw;
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
 • wzbogacanie wiedzy dzieci na temat przygotowań zwierząt do zimy;
 • zapoznanie z zawodem weterynarza; utrwalenie nazw zwierząt domowych;
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny;
 • rozwijanie mowy- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • zauważanie rytmów; rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 4; porównywanie liczebności zbiorów
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: napodprzedza, wysokonisko;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
 • rozwijanie sprawności fizycznej; rozwijanie sprawności manualnej