Tego uczymy się we wrześniu

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. W przedszkolu.

2. Droga do przedszkola.

3. Nadeszła jesień.

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne:

 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach. Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
 • Ustalenie wspólnie z dziećmi zasad zachowania się w przedszkolu i na placu zabaw.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych
  w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • Utrwalanie czynności samoobsługowych: zakładanie ubrań, butów, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • Podawanie swojego imienia i nazwiska.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego /realizacja innowacji/
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • Ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • Utrwalanie orientacji w schemacie ciała. Określanie położenia przedmiotów
  w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.
 • Zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Przeliczanie w możliwym dla dziecka zakresie.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz muzyczno – ruchowych.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Osłuchanie z piosenkami w języku angielskim.