Tego uczymy się we wrześniu

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Jestem przedszkolakiem
 2. Bezpieczna droga do przedszkola
 3. Jesień w sadzie

 

 

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego /realizacja innowacji/
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy (koloru)
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom