Tego uczymy się we wrześniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • „W przedszkolu”
 • „Oto ja”
 • „Moja droga do przedszkola”
 • „Jesień w parku, w lesie”

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy, zachęcanie do udziału w aktywnym słuchaniu opowiadania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie zasad układania rytmów,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania koła wśród innych figur,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, kształtowanie prawidłowej postawy,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, poznawanie nazw części ciała,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 • poznawanie znaczenia udzielania pierwszej pomocy
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu ,
 • rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej.