Pruszków poznasz – polubisz

Pruszków poznasz – polubisz

Projekt „Pruszków poznasz – polubisz” to cykl zajęć mających na celu zapoznanie najmłodszych z historią Pruszkowa oraz z miejscami szczególnymi, znajdującymi się w naszym mieście. Uwrażliwienie na piękno naszego miasta i utożsamianie się z nim. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości regionalnej, a także wzmacnianie więzi i integrowanie placówek przedszkolnych z terenu Pruszkowa. Projekt ma umożliwić przedszkolakom integrację ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem kulturowym naszej Małej Ojczyzny. Tworząc projekt w sytuacji panującej pandemii zostały wzięte pod uwagę wytyczne Ministra Edukacji Narodowej aby był on realizowany w sposób bezpieczny i nie narażał na zagrożenie uczestników projektu.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową oraz nawiązuje do dwóch podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021:
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.  Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Główne założenia projektu:
– kształtowanie uczuć patriotycznych, poczucia własnej tożsamości regionalnej,
– rozbudzanie zainteresowań miastem, w którym mieszkamy,
– kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności naszego miasta,
– poznanie pruszkowskich tradycji poprzez kontakt ze sztuką ludową
– zachęcenie do zwiedzania ciekawych miejsc,
– kształtowanie u dzieci postawy badacza, odkrywcy,
– integracja ze środowiskiem, wyrabianie postawy otwartej na potrzeby środowiska.
– wzmacnianie więzi i integrowanie placówek przedszkolnych z terenu Pruszkowa,
– tworzenie i realizacja projektu poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej eTwinning,
– wymiana doświadczeń i materiałów wśród pruszkowskich nauczycieli na platformie eTwinning i współpraca na poziomie miasta.
– tworzenie zdjęć, krótkich reportaży, filmików i nagrań w celu realizacji projektu i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Zdjęcia z realizacji projektu przez nasze przedszkole znajdą Państwo w zakładce „Galeria” – „Pruszków  poznasz, polubisz”.