Innowacja pedagogiczna „Brzuszki łakomczuszki”.

Innowacja pedagogiczna  „Brzuszki łakomczuszki”.

Innowacja jest odpowiedzią na poszukiwanie sposobów zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem. Realizacja innowacji pomoże nam w kształtowaniu u dzieci nawyków związanych ze zdrowym żywieniem, w szczególności:

– ze spożywaniem zdrowej żywności,

– z przezwyciężaniem uprzedzeń do nieznanych potraw,

– przestrzeganiem zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków.

 

Cele ogólne innowacji:

– pogłębianie wiedzy dzieci, rodziców, pracowników przedszkola dotyczącej zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla funkcjonowania organizmu,

– praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w zakresie zdrowego odżywiania; kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania prostych, zdrowych posiłków,

– angażowanie rodziców do udziału w akcjach zdrowego żywienia dzieci,

– poznawanie zasad właściwej uprawy i pielęgnacji warzyw,

– kształtowanie odpowiedzialności za swoją pracę oraz pracę grupy.

 

Materiały dla rodziców:

Czytamy-etykiety

Alergia-na-białko-mleka-krowiego

Produkty-zbożowe

Urozmaicamy-dietę

Witamina-d