Innowacja pedagogiczna „Jestem bezpieczny na drodze, w domu, w przedszkolu, podczas wypoczynku”.

Innowacja jest rozszerzeniem treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego. Pomoże zrealizować zadania związane z kształtowaniem u dzieci właściwych postaw wobec własnego bezpieczeństwa, a w szczególności:

– pomoże uświadomić dzieciom potrzebę dbania o własne bezpieczeństwo,

– zwróci uwagę na te sytuacje, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu,

– przyzwyczai dzieci do ostrożnego, właściwego zachowania w różnych sytuacjach,

– zwróci uwagę na konsekwencje swego postępowania.

 

Po zrealizowanej innowacji dzieci  m.in. będą.:

– znały numery alarmowe,

– umiały zachować się odpowiednio w sytuacji zagrożenia,

– potrafiły zgłosić sytuację, zdarzenie,

– umiały korzystać z telefonu komórkowego,

– umiały zakomunikować osobie dorosłej o zaistniałym zdarzeniu, sytuacji,

– znały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze,

– odróżniały podstawowe znaki drogowe,

– wiedziały, jak zachować się podczas wypoczynku (ferie, wakacje),

– wiedziały, że zabawy w pobliżu jezdni są niebezpieczne.

W ramach realizacji innowacji dzieci będą zapoznawać się z zasadami bezpiecznego korzystania z iInternetu. Podczas zajęć dzieci starsze zapoznają się z Neciem (bohaterem serwisu www.necio.pl)  oraz podstawowymi pojęciami związanymi z komputerem i Internetem.

Podczas cyklu zajęć dzieci:

– uwrażliwią się na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci,

oraz dowiedzą się:

– czym jest komputer, internet, do czego służą,

– kim jest Necio,

– jak posługiwać się klawiaturą komputerową,

– jak kulturalnie korzystać z sieci,

– co robić w sytuacji zagrożenia w Internecie.

 

Za zgodą Centrum Edukacji Społeczeństwa zamieszczamy plik z kolorowankami dla dzieci dotyczącymi bezpieczeństwa w domu.

Kolorowanka-Innowacja-Bezpieczeństwo